Visie

Als pianist heb ik natuurlijk ook zelf behoorlijk wat pianolessen achter de kiezen. De zaken die ik tijdens het spelen en in het volgen van lessen als meest belangrijk heb ervaren heb ik meegenomen in mijn visie of benadering tot het lesgeven. Deze benadering kan ik het best aan de hand van vijf voor mij belangrijke punten omschrijven:

Fysieke gezondheid

Hoewel pianospelen talloze positieve effecten heeft op bijvoorbeeld cognitieve en motorische ontwikkeling, is veel zitten en onnatuurlijke bewegingen maken met de handen en vingers fysiek gezien niet echt goed voor je. Door in de pianoles ook aandacht te besteden aan bijvoorbeeld stretchoefeningen en gezonde oefengewoonten hoop ik mijn leerlingen mee te kunnen geven dat het goed zorgen voor je lichaam belangrijker is dan het forceren van een hoog tempo bij een Czerny etude. Alleen door op een gezonde manier piano te leren spelen haal jij het maximale uit de pianoles!

Motivatie

Leren pianospelen is helaas niet iets wat binnen een dag lukt. Het is een investering die pas op langere termijn duidelijk resultaat op zal gaan leveren. Motivatie begint natuurlijk bij de leerling, maar in het aanwakkeren en behouden daarvan is een belangrijke rol voor de docent weggelegd. 

Creativiteit en flexibiliteit

Steeds maar weer hetzelfde doen is ook maar saai. Om te voorkomen dat jij als leerling je interesse in de pianoles verliest neem ik je mee in een creatieve en flexibele benadering van de lessen. Ik sta hierbij altijd open voor de suggesties en wensen van de leerling.

Breder begrip van de muziek

Er komt meer bij muziek kijken dan alleen de muziek zelf. Vaak zijn of waren artiesten en componisten ontzettend interessante figuren met elk een uniek levensverhaal. De context begrijpen waarin een stuk of liedje is geschreven is interessant en helpt ook bij het spelen daarvan. Het is daarom altijd mogelijk om in de pianoles tijd en aandacht voor muziektheorie, improvisatie en compositie vrij te maken.

Plezier

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je piano speelt omdat jij je daar goed bij voelt. Als pianodocent vind ik het belangrijk om hier constant de vinger aan de pols te houden. We moeten voorkomen dat ouders, of misschien zelfs ik als docent een te grote vinger in de pap van jouw ontwikkelingstraject hebben. Ik wil leerlingen juist zoveel mogelijk aanmoedigen om in de pianoles duidelijk aan te geven waar zij naartoe willen werken en wat hen plezier geeft. Het is mijn taak als pianodocent om jou de kennis en vaardigheid mee te geven die jij nodig hebt om dit plezier te bereiken en vast te houden.